غار و آبشار نول بخش دوم

بخش دوم

با ورود در غار گویی در جهان دیگری وارد شده ای و چند دقیقه مات و مبهوت قدرت لایزال الهی قرار می گیری و یارای جلو رفتن را نداری مگر با لطف و کرم ذات اقدسش.ورودی غار حدود 5/4 در 3متر می باشد که به راحتی می توان وارد آن شد ولی چند متری که وارد شوی  ورودی تنگ می شود که بناچار باید سینه خیز وارد شوی و در بعد از این سینه خیز رفتن به پرتگاهی نزدیک می شوی که باید با احتیاط از سمت چپ که خیس و لیز می باشد عبور کرد.در مسیر با چکنده های بسیاری مواجه می شوی که خود یک دنیا زیبایی را به همراه دارند.بعد از طی مسیری باید برای کشف بخشهای دیگر غار به دالانهای پایین رفت که این امر با طناب برای کل گروه صورت گرفت و همگی به بخش پایین هم رفتیم که در زیر پای خویش چشمه ای جوشان را مشاهده کردیم با آبی بسیار سرد و مشخص نبود این چشمه تا کجا می رود زیرا اد ورودی غار سرازیر نمی شود و در مسیر انتهای غار به بیرون می رود و این نشاندهنده عمق بیشتر این غار می باشد.

 غار نول با80 ‏متر طول دار ای چند تالار پلکانی و انشعابات مختلف و از لحاظ بررسی های زمین شناسی حائز اهمیت است. ارتفاع دهانه غار  حدود3 ‏متر است که در برخی نقاط درون غار تا20 ‏متر تغییر می کند. سقف و بدنه غار از سنگ های آهکی اسماری وقندیلهای زیبایی پوشیده شده و قطرات آب از این قندیل ها و سقف غار چکه می کند. در عمق غار چند چشمه وجود دارد که آب زلال و خنکی از آنها جاری است. ‏دخالت های انسانی پیرامون چشمه سار ها و قنات های اطراف این غار بیانگر استفاده از غار در دوره های گذشته و اخیر است. به ‏نظر می رسد این غار درگذشته به عنوان پناهگاه ‏موقتی مورد استفاده بوده است.

 کمی قبل از انتهای غار می توان به دالان پایینی غار رفت که در همان پایین چشمه ای با آب بسیار سرد قرار دارد و در جهت مخالف ورودی غار جریان دارد و این نشاندهنده طولانی تر بودن غار می باشد.

 

متاسفانه با ورود به دالان پایین غار با استخوانهای دو خرس نگون بخت مواجه شدیم که باعث تأثر بچه های گروه شد.البته توسط افرادی استخوانهای یکی از خرسها بر طبق آناتومی بدن این جانور  بصورت مرتبی قر ار گرفته بود.

ادامه دارد...

 

/ 1 نظر / 209 بازدید
توکلی فریمانی

باسلام .تشکر سپاس به خاطرعکسهای زیبایتان امیدوارم باجمعی ازدوستان خراسانی مزاحم شما ودوستان شهرستان سی سخت بشویم وقله زیبای چال میشان وغار وابشارنول را ببینیم